زبان پارسی و روز جهانی زبان مادری

زبان پارسی و روز جهانی زبان مادری mother language day . زبان فارسی در بین ایرانیان خارج کشور و فرزندان آنها

زبان نقطه اشتراک و ارتباط مادر و فرزند بوده  و از همان لحظات اولیه شکل گیری روح در نوزاد رابطه مادر و فرزند از شکم مادر شروع می شود. شعر، لالایی و قصه به زبان فارسی برای کودک توسط مادر شورع می شود و کودک گوش می دهد و حس محبت را در بین وازه هایی که مادر برای فرزندش می خواند بیان می کند.

زبان پارسی و روز جهانی زبان مادری mother language day . زبان فارسی در بین ایرانیان خارج کشور و فرزندان آنها زبان پارسی -           - زبان پارسی و روز جهانی زبان مادری

زبان پارسی و روز جهانی زبان مادری mother language day . زبان فارسی در بین ایرانیان خارج کشور و فرزندان آنها

و یک اشتباه ناآگاهانه پدر و مادر ایرانیان خارج از کشور ممکن است ارتباط عاطفی بین پدر و مادر با فرزند را کمتر کرده و یا قطع کند و آن اهمیت ندادن به آموزش زبان فارسی برای کودک خود است.

یک نمونه پر اهمیت درباره زبان فارسی و مادری

لاک پشت در هنگام تخم‌گذاری از سرزمین اصلی خود یعنی دریا به روی خشکی می آید و در شب هنگام تخم گذاشته و در زیر خاک پنهان کرده و به دریا باز می گردد. اما نکته جالب اینکه بچه لاک پشت که اصلا ارتباط ظاهری با مادر نداشته همینکه سر از تخم بیرون می آید رو به سرزمین مادری خود یعنی دریا می رود.و نکته دیگر اینکه لاک پشت خودش خانه دارد و هر جای دنیا که برود خانه اش را با خود می برد…

زبان پارسی در ژن ما ایرانیان نهفته و ساختار روح و ذهن ما را تشکیل می دهد و این احساس شیرین اگر از ذهن و دل به زبان نیاید پس دیگر چطور می توان احساس واقعی را در قالب کلمات بیان کرد؟

روز جهانی زبان مادری و زبان پارسی در سایت نیازمندیهای اینترنتی ایرانیان خارج کشور زبان پارسی -           - زبان پارسی و روز جهانی زبان مادری

روز جهانی زبان مادری و زبان پارسی در سایت نیازمندیهای اینترنتی ایرانیان خارج کشور

روز جهانی زبان مادری خجسته باد

مهدی محمدی دهقانی

 

By Iranians abroad local business promotion ads

Iranians abroad local business promotion ads درج تبلیغات و آگهی رایگان در سایت نیازمندیهای اینترنتی ایرانیان خارج کشور www.0098.link